Välkommen till

Palmqvist Färg & Måleriservice

Vi är ett väletablerat företag som erbjuder våra kunder välutförda arbeten av högsta kvalité i Hestra med omnejd.Vi arbetar dagligen med en bred kundkrets som går från stora företag till privatpersoner med mindre projekt. Vår affärsidé är att genom våra välutförda arbeten och vår serviceanda producera ett slutresultat som uppfyller önskemålen samt har lång livslängd.


Är DU nöjd så är Palmqvist Färg & Måleriservice nöjda!

Ring oss på telefon: 0705-53 90 23 / 0370-33 51 10

Tjänster

• In- och utvändig målning

• Fönster/dörr målning
• Fasadmålning
• Tapetsering
• Vägg, tak & golv målning
• Nybyggnadsmålning
• Ombyggnadsmålning
• Underhållsmålning

Spackling:
Vägg / tak - Grov / fin spackling

ROT-avdrag

Utför Palmqvist Färg & Måleriservice arbete hos dig så är du berättigad att nyttja ROT-avdraget vilket innebär att du som kund endast står för en del utav arbetskostnaden.

Läs mer på www.skatteverket.se →

Kontakta oss

Palmqvist Färg & Måleriservice
Mobil: 0705-53 90 23
Telefon: 0370-33 51 10
E-post:
palmkvist.farg@telia.com

Palmqvist Färg & Måleriservice • Telefon: 0370-33 51 10 • Mobil: 0705-53 90 23 • palmkvist.farg@telia.com
Hemsida av Webbolo